26 Apr

บ้านโบราณ

ไม่เพียงมีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เท่านั้น หากอำเภออุ้มผางยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจ นั่นก็๕ือ บ้านโบราณที่ปลูกสร้างขึ้นเรียงรายอยู่ในตัวอำเภอที่ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี แม้ปัจจุบันนี้มีอยู่ไม่ถึง 10 หลังแล้ว เนื่องจากสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่บ้านโบราณเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเสน่ห์อันเรียบง่าย ของอำเภออุ้มผาง ลักษณะการสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง ใต้ถุนเปิดโล่ง หลังคามุงด้วยวัสดุท้องถิ่น

เช่นใบตองตึง แป้น เกล็ดไม้และกระเบื้องดินเผา มีบันไดขึ้นด้านหน้า ตรงชานบ้านมีม้านั่งขนานกับขอบระเบียง รั้วบ้านทำด้วยปีกไม้ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ ของการสร้างบ้านในแบบอุ้มผางอย่างแท้จริง ว่ากันว่า…ชื่อเสียงของอุ้มผางโด่งดังขึ้นมาจากการเป็นที่ตั้งของน้ำตกทีลอซูและการที่ต้องขับรถฝ่าพันถนนพับไปพับมานับพันโค้ง ซึ่งในทางกายภาพแล้ว ที่นี่คืออำเภอที่กว้างที่สุดในประเทศไทยและยังอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุ้มผางเป็นภูเขามากถึงร้อยละ 97 อัดแน่นด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง และเทือกเขาเหล่านี้ก็คือเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand