20 May

รมช.เกษตรฯ เรียกประชุมแก้หนี้สินกองทุนฟื้นฟูฯ 25 พ.ค.

รมช.เกษตรฯ เรียกประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ 25 พ.ค.นี้ แก้หนี้สินกองทุนฟื้นฟูฯ โดยเฉพาะเกษตรกรไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 25 พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความไม่ให้ กฟก.ซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเป็นของเกษตรกรกว่า 80,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กว่า 59,000 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา 9,000 ราย เหลือประมาณ 75,000 รายที่อยู่นอกเกณฑ์

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะต้องมีการหารือกับเกษตรกรเจ้าของหนี้ เพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหา ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องการหารือกับ ธ.ก.ส. เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลืออื่นที่เป็นประโยชน์ใกล้เคียงกับแนวทางการซื้อหนี้คืนของ กฟก. โดยสมาชิกต้องการตัดหนี้สูญเงินต้นบางส่วน หลังจากนั้นจะมีการเจรจากับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพิ่มเติม หากได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ.-สำนักข่าวไทย