29 May

วิธีที่ถอดรหัสกิจกรรมของยีนที่ซับซ้อน

สายพันธุ์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของพวกเขาภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือสำหรับความแตกต่างที่บอบบางมากขึ้นตามพฤติกรรมของยีนไม่กี่คน แต่ในการเสนอราคาเพื่อเปิดเผยความแตกต่างและความคล้ายคลึงที่โดดเด่นยิ่งขึ้นพัฒนาวิธีปัญญาประดิษฐ์ใหม่สองวิธีที่ถอดรหัสกิจกรรมของยีนที่ซับซ้อน การตัดสินใจในการพัฒนาจอประสาทตาและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของยีนนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

ในเนื้อเยื่ออื่น ๆ และข้ามสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในระบบเซลล์อธิบายถึง commonalities และความแตกต่างที่รับผิดชอบในการทำงานของเซลล์ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการศึกษาและการรักษาโรคของมนุษย์ดีกว่าเรติน จอประสาทตาทำให้ระบบต้นแบบในอุดมคติเพื่อศึกษาการพัฒนาเพราะมันสะท้อนการพัฒนาของสมองทั้งหมดแม้ว่าจะมีจำนวนเซลล์ จำกัด มากขึ้น