20 May

โฆษกกห.ชี้ปชช.ต้องการสัญญาประชาคมสร้างสามัคคีในอนาคต

โฆษก กห.ชี้ประชาชนต้องการให้มีสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกในอนาคต

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างความสามัคคีปรองดองหลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนทั่วประเทศ ผ่าน “โครงการไทยนิยมยั่งยืน”ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมี “สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” เพราะสัญญาประชาคม จะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและนำสังคมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข หากทุกฝ่ายร่วมมือยึดมั่นและปฏิบัติตาม และประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความกังวลกับปัญหาต่างๆที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมในอนาคตได้แก่ ปัญหาการเมือง ทุจริตคอรัปชั่น ไม่เคารพกฎหมาย ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการบิดเบือนข่าวสาร

“กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเป็นสัญญาประชาคมได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับฟังประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจจากทุกฝ่าย วันนี้อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เดินหน้ามาไกลกว่าที่จะกลับไปอยู่จุดเดิม และเชื่อว่าประชาชนเบื่อหน่ายและทราบดีถึงสาเหตุหลักของความขัดแย้ง ซึ่งเราทุกคนต่างต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข ดังนั้นเมื่อเราต่างยึดมั่นในสังคมประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องรับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ในสัญญาประชาคม ด้วยการแสดงความจริงใจสนับสนุนกระบวนการสร้างความรักความสามัคคีกันในสังคม ” พล.ท.คงชีพ กล่าว.-สำนักข่าวไทย