22 Jan

สบส. คลอดเกณฑ์ระบบบริการสุขภาพ

กรม สบส. คลอดเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ของสถานบริการสุขภาพก้าวล้ำ ทันสมัย ใส่ใจประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากโรงพยาบาลด้วยระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่มาตรฐาน สมประโยชน์ Read More